Opprette stiftelse

Se alle 10 artikler

Vedtektsendring

Se alle 15 artikler

Avvikle stiftelse

Se alle 10 artikler

Sammenslåing og deling

Se alle 12 artikler

Styrearbeid og styreendringer

Se alle 13 artikler

Kapital og kapitalforvaltning

Se alle 15 artikler

Utdeling av stiftelsens midler

Se alle 6 artikler

Regnskap - revisjon - revisor

Se alle 10 artikler

Generelle spørsmål om stiftelser

Se alle 15 artikler