Er det nødvendig å ha organisasjonsnummer for at tingretten skal kunne utstede skifteattest?