Må styret fatte eget vedtak for hver enkelt utdeling fra stiftelsen?