Stiftelsens formål er å stille rimelig bolig til rådighet for visse grupper. Stiftelsen eier boliger men leier ut til kommunen, som fremleier videre til personer i stiftelsens formålsgruppe. Er dette i strid med utdelingsforbudet i stiftelsesloven § 19?