Kan vi søke om unntak fra plikten til å betale registreringsgebyr og årlig avgift?