Hvilke regler gjelder for valg og oppnevning av styret? Er det vanlig at styret oppnevnes av andre organer?