Stiftelsens formål er å dele ut penger, men har liten kapital. Når kan stiftelsen oppheves?