Er det mulig å slå sammen stiftelser dersom en eller flere av stiftelsene ikke er registrert i Stiftelsesregisteret?