Har styremedlemmene personlig ansvar for stiftelsens gjeld?