Hva gjør vi dersom vi vil dele stiftelsen i flere stiftelser?