Må det innhentes uttalelse fra oppretter ved søknad om oppheving?