Kan vi gjøre endringer i driften og organiseringen av stiftelsen?