Hvordan kan vi sette ned en grunnkapital som er bundet?