Styremedlemmer i stiftelsen er ansatt i, eller har politiske tillitsverv i kommunen. Hva må vi passe på når stiftelsen skal kjøpe eller selge eiendom av/til kommunen?