Står en stiftelse fritt til å ta opp lån eller inngå avtale om kredittkjøp?