Vedtektene sier at en del av overskuddet skal legges til grunnkapitalen hvert år. Hvordan gjør vi det?