At grunnkapital er låst, hva vil det si? Ikke til rådighet?