Kan stiftelsen selge faste eiendommer og eiendeler?