Fondets renteavkastning er negativ. Kan vi benytte 'annen egenkapital' (fri), til utdeling av midler?