Må vi sende inn dokumentasjon på at stiftelsen har delt ut resterende midler?