Er det krav til separat begrunnelse for hver stiftelse?