Er bidrag til rasjonell/effektiv drift god nok begrunnelse for sammenslåing?