Hva er det vanligste regnskapsmessige virkningstidspunkt for sammenslåing?