Skal begrunnelsen for endringer tas inn i styreprotokollen?