Hvem i kommunen kan gi uttalelse dersom kommunen er oppretter?