Hvilke vilkår stiller stiftelsesloven for endring av vedtekter?