Kan Stiftelsestilsynet foreta en foreløpig vurdering av om vedtektene er i tråd med loven?