Må revisor kontrollere søknad om momskompensasjon på idrettsanlegg?