Må vi levere revisjonsberetning og revisjonsrapport?