Jeg ønsker å oppheve en urådighetsklausul, men den som vedtok klausulen er død. Må jeg innhente uttalelse fra vedkommende sine slektninger?