Jeg får både feilmeldinger og varsler ved utfylling av søknadsskjema, hva skal jeg gjøre?