Hvorfor får vi mindre momskompensasjon enn vi har søkt om?