Vårt foreningshus er et viktig samlingspunkt og blir brukt til sosiale arrangementer som bryllup, dåp, begravelser, fødselsdager og møtested for lag og foreninger. Kan vi søke kompensasjon på kostnadene ved å drifte huset?