Vi skal sette opp sanitærbygg som er tilgjengelig for allmennheten. Vi er pålagt å ha universell utforming på bygget. Kan vi søke om kompensasjon på kostnadene med å sette opp bygget?