Vi glemte å søke momskompensasjon innen fristen, kan vi søke for to år neste gang?