Revisjon: Kan vi bruke valgt revisor dersom driftskostnadene overstiger 5 millioner kroner for bare ett år?