Hvordan blir bingoinntekter utbetalt til lag, foreninger og organisasjoner ?