Hvordan blir bingoinntekter utbetalt til lag, foreningar og organisasjoner ?