Når er det nødvendig å endre klassifisering fra næringsdrivende til alminnelig stiftelse?