Det er flere som ønsker å se styreprotokollene til stiftelsen. Må vi offentliggjøre disse?