I de ansattes særavtale står det at hver av dem har rett på bonusutbetaling dersom stiftelsen oppnår et bra resultat. Er dette i tråd med gjeldende regler for stiftelser?