Boligstiftelser: Kan stiftelsen be om å få se kopi av selvangivelse i forbindelse med tildeling av bolig? Hva med personsensitiv informasjon i selvangivelsen?