Kan en stiftelse etablere en filial i utlandet og står stiftelsen fritt til å velge organisasjonsform for denne filialen?