Stiftelsen skal bygge omsorgsboliger. Må innkjøp av entreprisetjenester lyses ut i Doffin?