Når en stiftelse er etablert mellom to eller tre opprettere, kan den da senere utvides med flere opprettere?