Vedtektene sier at en del av overskuddet skal legges til grunnkapitalen hvert år, hvordan går vi fram?