Når får vi vite hvor mye vi får i momskompensasjon?