Må vi være registrert i Frivillighetsregisteret om vi skal søke momskompensasjon på idrettsanlegg?