Revisjon: Må organisasjonen vår ha revisorrapport fra registrert eller statsautorisert revisor?