Revisjon: Må organisasjonen vår ha revisjonsmelding fra registrert eller statsautorisert revisor?